Sakrament Bierzmowania

Warunki przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

  1. Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych po odpowiedniej formacji. Dorośli mogą przystąpić do bierzmowania po odpowiednim przygotowaniu.
  2. Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez: systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej, korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – bierze czynny udział w spotkaniu grupy do bierzmowania.
  3. Do Sakramentu Bierzmowania należy dostarczyć świadectwo Chrztu Świętego, jeżeli ten Sakrament był udzielony poza parafią przygotowania kandydata do Sakramentu Bierzmowania.
  4. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, lub sami rodzice kandydata.

 

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7:30, 9:00 11:00, 18:00

DNI POWSZEDNIE
6:45, 17:00

Od października do marca Msza Święta wieczorna o godzinie 17:00

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek
30 minut po każdej Mszy Świętej.

TWITTER BP ROMANA PINDLA