Sakrament Małżeństwa

Potrzebne dokumenty i czynności przygotowujące narzeczonych do ślubu:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

  1. Metryka chrztu świeżej daty z adnotacją o bierzmowaniu.
  2. Dowody osobiste, świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.
  3. Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych.
  4. Informujemy, że wiek kanoniczny uprawniający do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wynosi dla kobiety i mężczyzny 18 lat.
  5. Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą udać się do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych.

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7:30, 9:00 11:00, 18:00

DNI POWSZEDNIE
6:45, 17:00

Od października do marca Msza Święta wieczorna o godzinie 17:00

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek
30 minut po każdej Mszy Świętej.

TWITTER BP ROMANA PINDLA